Fördelar med mikrodosering av Magic Truffles

Fördelar med mikrodosering av Magic Truffles

Vad är mikrodosering?

Mikrodosering är ett sätt att konsumera subperceptuella mängder av en substans, t.ex. psykedeliska ämnen, för att förbättra kreativitet, produktivitet och välbefinnande. Det görs i syfte att förbättra vardagliga livsupplevelser och hitta en balans, snarare än att framkalla en fullfjädrad psykedelisk upplevelse.

Varför Microdose Magic Truffles?

Mikrodosering tros ha potentiella fördelar som ökad kreativitet, förbättrat fokus och produktivitet, förbättrat humör och välbefinnande, minskade ångest- och depressionssymptom samt ökad empati och öppenhet. 

Det finns två huvudsakliga motiv för "mikrodoseringsrörelsen": Hälsa och prestanda. Låt oss dela upp dem.

Mikrodosering för hälsofördelar

Smärta är utan tvekan den främsta drivkraften för personer som vill prova mikrodosering. Trots många vittnesmål på nätet om svampens effektivitet vid behandling av depression går den vetenskapliga forskningen långsammare framåt. Den betydande framgången för mikrodoseringstrenden kan dock inte ignoreras. Nedan följer några av de problem och tillstånd som människor tacklar med hjälp av mikrodosering: 

Fysiska förhållanden:

 • Migrän
 • Kluster-huvudvärk
 • Inflammationsrelaterad smärta, t.ex. artrit
 • Kronisk muskelsmärta

Psykologiska och mentala tillstånd

 • Depression
 • Ångest**
 • ADHD-symptom
 • Beroende av både substanser och underhållning

Det breda spektrumet av tillämpningar är logiskt när man tänker på de underliggande mekanismerna bakom mikrodosering: att minska stressnivåerna genom att släppa greppet om vår självkänsla.

Mikrodosering för prestanda

"Mikrodosering kan förbättra personer som redan mår bra."

Detta understryker betydelsen av mikrodosering för omvandlingen av psykedeliska läkemedel. Att förbättra sig själv är för alla. Det är inget konstigt med att sträva efter bättre känslor, bättre inlärning och bättre prestationer.

Mikrodosering kan förbättra dig på två nivåer.

Fysisk nivå

 • Lägre inflammationsnivåer (och därmed mindre smärta)
 • Avslappning av djupa vävnader
 • Högre energi från tillfört serotonin
 • Bättre kroppsuppfattning

Psykologisk nivå

 En anmärkning om forskningsläget när det gäller mikrodosering

Vetenskapen ger värdefulla insikter, men den är begränsad i sin utforskning av psilocybin på grund av den ihållande stigmatiseringen och de rättsliga hindren. En sak som är säker är att mikrodosering är mest effektiv om individen har positiva förväntningar. Studier tyder på att höga förväntningar leder till bättre resultat.***

Även om mikrodoseringens effekter delvis beror på dess kemiska inverkan på hjärnan finns det också en betydande psykologisk komponent.

Inom kort: Attityden är viktig. Vem skulle ha trott det?

 

Källor:

Effekter av mikrodosering på kreativitet 

**Hälsorelaterade motivationer och lägre nivåer av ångest och depression.

 ***Ensystematisk studie om mikrodosering

Tillbaka till bloggen

Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras.